onsdag 2 januari 2013

Mer om bly i smycken och glas

För ett tag sedan nämnde jag att EU förbjuder bly i smycken. Igår skrev jag om vad det innebär för Bullseye-glas. Här är svar på några ytterligare frågor kring detta. Svaren baseras bland annat på uppgifter jag har fått från Kemikalieinspektionen.

Hur tar jag reda på om mina smyckedelar innehåller bly?

Fråga din leverantör. Än så länge är det inte säkert att de kan svara på frågan eftersom de kanske inte heller vet, men du kan alltid fråga. Det finns blytest att köpa, men de är ganska dyra och än så länge svåra att få tag på (jag känner inte till någon som säljer dem i Sverige och jag hittar bara någon enstaka i Europa). Man kan även testa med XRF-analys, men detta kräver dyr specialutrustning.


Jag tillverkar fusade cabochoner eller lampworkpärlor. Räcker det att täcka över det blyhaltiga glaset med annat glas?

Nej. EU-förordningen begränsar halten av bly i varje smyckeskomponent, inte hur mycket bly som kan avges om man stoppar komponenten i munnen. Därmed hjälper det inte att det blyhaltiga glaset är inbäddat i annat glas.


Jag har köpt handgjorda fusade cabochoner eller lampworkpärlor. Hur vet jag om de innehåller bly?

Fråga den som har gjort cabben eller pärlan. Om det är en fusad cabochon av Bullseye-glas som innehåller rosa eller lila glas är risken stor att den innehåller bly. Om det är handgjorda lampworkpärlor beror det på vilket märke på glas som har används. De flesta lampworkglasen som används av hantverkare är blyfria, men en del använder Bullseye-glas och då är det åter igen risk att det inte är okej om färgerna är rosa eller lila eller glaset har en metallisk yta. Glas kan inte testas med enkla blytest eftersom blyet inte avges, utan måste testas med XRF-analys.


Är glascabbar/lampworkpärlor som innehåller bly farliga att använda?

Förmodligen inte. Glas avger väldigt lite bly även om det innehåller bly (se t.ex. Bullseye's eget svar om bly). EU-förordningen tar tyvärr inte hänsyn till detta när det gäller vanligt glas, utan gör bara undantag för kristallglas och emalj.


Vad kan jag göra med glascabbar/lampworkpärlor som jag har gjort/köpt som eventuellt innehåller bly?

Du kan tillverka smycken av dem och antingen lägga upp dem till försäljning före oktober 2013 eller ge bort dem när du vill (eftersom förbudet gäller smycken som säljs). Du kan även tillverka prydnadsföremål av dem efter oktober 2013 eftersom blyförbudet endast gäller smycken.


Vad kan jag göra med blyhaltiga metalldelar?

Jag tycker att du ska slänga det (lämna in på återvinningsstation kanske?). Bly är giftigt, och metaller som innehåller bly avger bly om man stoppar det i munnen.


Vad kan jag göra med mitt blyhaltiga fusingglas?

Förbudet mot bly gäller enbart smycken och komponenter till smycken. Du kan fortfarande tillverka prydnadsföremål m.m. av glaset. Bullseye rekommenderar att man för säkerhets skull täcker blyhaltigt glas med klarglas om det ska användas i matkärl.


Är det helt säkert att blyförbudet även gäller smyckedelar i glas?

Jag har frågat Kemikalieinspektionen om tolkningen av förordningen när det gäller smyckedelar av vanligt glas (exempelvis glaspärlor), och de anser att vanligt glas inte är undantaget trots att kristallglas och emalj är det. Förordningen nämner inte vanligt glas (bara kristallglas, emalj och halvädelsten) och jag tycker att det kan finnas utrymme för annan tolkning än den Kemikalieinspektionen gjorde (t.ex. att glas kan innefattas av definitionen av emalj), men detta kan bara avgöras av domstol eller i slutändan EU-domstolen om någon tar upp frågan där. Tills dess kan jag bara rekommendera att man följer Kemikalieinspektionens tolkning. Om du får något annat svar från Kemikalieinspektionen eller någon motsvarande instans i annat EU-land får du gärna meddela detta.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar