onsdag 25 november 2015

Kundträff hos FTI

Idag har jag varit på kundträff hos FTI (Förpacknings- och tidningsinsamlingen) och fått reda på mer om vilka förpackningar som ska redovisas av vem och hur man räknar ut och redovisar sina förpackningsmängder. FTI var väldigt trevliga, bjöd på lunch och fika, höll presentation och svarade på frågor.

Som förpackning räknas sådant som används för att innehålla, skydda, hantera, leverera och presentera varor. Påsen som pärlorna levereras i, stötdämpande pappret i kartongen, bubbelplastkuvertet som varorna skickas i och hylsan som läderbandet levereras på räknas alla som förpackningar.

Producenter av förpackade varor har ansvar för att förpackningarna samlas in och återvinns, till exempel via FTI. Som producent räknas den som importerar en förpackad vara eller den som förpackar varor. Den som köper in färdigförpackade varor från svenska producenter och importörer behöver alltså inte redovisa dem, eftersom importören eller förpackaren redan ska ha redovisat förpackningarna.

Vid redovisning skiljer man på förpackningar som till slut hamnar hos privatpersoner och förpackningar som stannar hos ett företag. Till exempel säljs tandkrämstuber i slutändan till privatpersoner och tuben kallas då en hushållsförpackning, men lådan som tuberna levereras i till butiken stannar hos butiken och kallas då för verksamhetsförpackning. Utöver detta finns en speciell kategori av tillverkarförpackningar, som redovisas av förpackningstillverkaren.

Det blir mycket att hålla reda på, men om man känner sig osäker kan man alltid fråga FTI om råd. De erbjuder flera olika sätt att förenkla beräkningarna för företag som har många olika sorters förpackade varor eller som har väldigt liten förpackningsmängd.

Nu ska jag plocka fram inköpssiffror för förpackade varor, zippåsar och andra förpackningar som jag fyller, och räkna antalet leveranser jag har fått så att jag kan uppskatta mängden emballage jag själv har tagit emot. Redovisningen för det här året ska vara inne senast den 25:e januari, så det är lika bra att sätta igång på en gång :-)


torsdag 5 november 2015

Förpackningsinsamling

Den som importerar, tillverkar, fyller eller säljer förpackningar eller förpackade varor är ansvarig för att förpackningarna samlas in och återvinns. Det enklaste sättet för ett företag att uppfylla sitt producentansvar är att ansluta sig till Förpacknings- & tidningsinsamlingen, FTI. De gröna behållarna för tidningar och förpackningar i glas, kartong, plast och metall som står på returstationerna runt om i landet ägs och sköts av FTI och insamlingen finansieras av de anslutna företagen.

Enhope AB, företaget bakom butiken Silvergrejs, är från och med i år medlem i FTI, vilket betyder att du nu med gott samvete kan slänga våra zippåsar och tängernas förpackningar i förpackningsinsamlingen :-)

Varför var vi inte med redan tidigare? Jag erkänner att svaret är ren okunskap. För ungefär ett år sedan började jag fundera på socialt ansvarstagande, även kallat Corporate Social Responsibility (CSR) och läste bland annat om ISO-riktlinjerna för CSR. Ett givet första steg är att se till att följa befintliga lagar och regler. Jag har alltid gjort mitt bästa att ta reda på vad som gäller, men när jag grävde lite till insåg jag att jag hade missat producentansvaret för våra förpackningar.

Som producent ska vi redovisa förpackningar som vi fyller, förpackningarna på färdigförpackade varor (t.ex. tänger och andra verktyg) och emballaget som varorna importeras i. Förpackningarna ska redovisas i antal kilo per förpackningsslag, t.ex. plastförpackningar och pappersförpackningar.

För ett så litet företag som Enhope AB blir det inte speciellt många kilo om året. Jag skulle tro att vi hamnar på lägsta möjliga avgiften, 2000 kr plus moms om året. Från och med nästa år hoppas jag dessutom kunna betala schablonavgift i stället för att väga och räkna förpackningarna. Om ett par veckor ska jag på ett informationsmöte och lära mig allt om hur redovisningen går till, efter det vet jag förhoppningsvis även mer om schablonavgifter.

Som tack för anslutningen till FTI har företaget fått ett fint anslutningsbevis som jag kan skriva ut och sätta upp på väggen. Jag får även använda nedanstående logga på webbsidan, och jag kan tillverka "gröna punkten"-etiketter och sätta på förpackningarna för att informera om att de ska sorteras. Men framför allt har jag bättre samvete när jag vet att företaget är med och betalar för sig :-)