fredag 15 september 2017

Giftiga glasbruk

Visste du att områden kring gamla glasbruk kan vara giftiga?

För några år sedan skrev jag om EU:s förbud mot bly i smycken. Förbudet gäller även eventuellt glas som ingår i smyckena. Glas avger inte bly alls lika lätt som metall-legeringar gör, så för den som råkar suga på sitt strasshalsband är bly i glaset ett mindre problem än bly i metalldelarna. Varför ska konsumenten av smycket då behöva oroa sig för bly i strass och glaspärlor?

Men allt handlar inte bara om konsumenten själv. Förr gick avfallshantering vid industrier ofta ut på att avfallet dumpades på bakgården. Så gjorde man även vid de svenska glasbruken. Jaha, en hög med blandat glaskross kan väl inte vara så farligt? Glas är ju kiseldioxid, dvs samma sak som sand.

Problemet är att glas inte enbart består av kiseldioxid. Rent kiseldioxid (kvarts) har för hög smältpunkt, kristalliserar sig (devitrifierar) och är färglöst. För att få fram glasets olika egenskaper och färger tillsätts andra ämnen. Förr var bly, kadmium och arsenik några av ämnena som förr användes flitigt vid glasbruken.

Ta en titt på den här kartan. Den visar de 22 giftigaste platserna i Sverige 2013, enligt en genomgång gjord av SVT. Ser du den lilla samlingen i Småland? Det är området som vi kallar glasriket, där glaskross och annat avfall dumpats "i skogen". En artikel av SVT berättar mer om det akuta läget kring en del av de gamla avfallshögarna.

Idag är användningen av bly, kadmium och arsenik i glas mycket mindre än då, och vår syn på avfallshantering har ändrats. Men hur ser det ut i andra länder? Kräv glaspärlor utan bly och andra gifter, så värnar du om miljön och arbetsmiljön för dem som tillverkar pärlorna!

Glaskross vid Skansens glasbruk. Jag utgår från att de använder blyfritt glas!