fredag 28 september 2012

Om reklam i sociala medier

Marknadsföring av varor och tjänster regleras av marknadsföringslagen. Lagen är till för att skydda konsumenterna från bland annat otydlig, vilseledande och obeställd reklam, och det tycker jag är bra.

Enligt marknadsföringslagen måste det vara tydligt att reklam är just reklam. En recension av en produkt är till exempel inte reklam så länge du säger din egen åsikt och inte får något i utbyte av den som tillverkar eller säljer produkten. Om någon däremot ber dig att nämna deras varor på Facebook eller i din blogg i utbyte mot gåvor räknas det som att du gör reklam för dem. Då måste det framgå att ditt uttalande är reklam.

Självklart räknas det även som reklam att lyfta fram sitt eget företags varor och tjänster. När jag pratar om Silvergrejs varor i denna blogg gör jag reklam, och jag hoppas att det är uppenbart både att det är ett företag som står bakom bloggen och att ett omnämnande av företagets produkter ska räknas som reklam och inte som en oberoende recension.

Vill du veta mer om marknadsföringslagen? Läs mer hos Konsumentverket:

Konsumentverket: Om marknadsföringslagen
Konsumentverket, pressmeddelande: Tydligare regler för reklam i sociala medier

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar